2018-2019 Katalogu İçin Tıklayınız

2017-2018 Katalogu İçin Tıklayınız

2016-2017 Katalogu İçin Tıklayınız

2015-2016 Katalogu İçin Tıklayınız

2014-2015 Katalogu İçin Tıklayınız

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ders Kataloğu

1. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
ÇEKO103 Çalışma Sosyolojisi 3 0 5
İKTB103 Hukukun Temel Kavramları 3 0 4
ÇEKO101 İktisada Giriş 3 0 5
ÇEKO106 Kişisel Gelişim 3 0 5
MAT105 Matematik I 3 0 5
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
İŞLB202 Borçlar Hukuku 3 0 4
İŞLB101 Genel Muhasebeye Giriş I 3 0 4
ÇEKO105 İşletme Bilimine Giriş 3 0 5
ÇEKO201 Sosyal Politika 3 0 5
ÇEKO206 Sosyal Psikoloji 3 0 6
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ102 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 2
Toplam AKTS: 30
2. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
Uİ 305 Avrupa Bütünleşmesi I 3 0 5
ÇEKO301 Çalışma Ekonomisi I 3 0 5
ÇEKO302 Endüstri İlişkileri Teorisi 3 0 5
ÇEKO306 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 5
KML001 Kamu Maliyesi 3 0 5
İKTB301 Mikroiktisat I 3 0 5
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ÇEKO403 Bireysel İş Hukuku 3 0 5
ÇEKO401 Çalışma Ekonomisi II 3 0 5
ÇEKO402 Endüstri İlişkileri 3 0 5
İKTB303 İstatistik 3 0 5
MAİK001 Makro İktisat 3 0 5
Seçmeli Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2 Bahar dönemi() 5
İKTB406 Anayasa Hukuku 3 0 5
ÇEKO405 Çalışan Sağlığı ve Güvenliği 3 0 5
Toplam AKTS: 30
3. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ÇEKO504 Çalışma Psikolojisi 3 0 5
ÇEKO503 Endüstriyel Demokrasi 3 0 5
ÇEKO502 Sendikalar Hukuku 3 0 5
ÇEKO501 Türk Çalışma İlişkileri Tarihi 3 0 5
Seçmeli 3. sınıf güz dönemi seçmeli dersler() 10
ÇEKO507 Sosyal Düşünceler Tarihi 3 0 5
ÇEKO506 Uluslararası İlişkiler 3 0 5
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ÇEKO603 Araştırma Yöntemleri 3 0 5
ÇEKO604 İşgücü Piyasaları Yönetimi 3 0 5
ÇEKO602 Toplu Pazarlık Hukuku 3 0 5
İKTB704 Türkiye Ekonomisi 3 0 5
Seçmeli Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 3 Bahar dönemi()() 10
ÇEKO605 Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 3 0 5
ÇEKO611 Kamu Yönetimi 3 0 5
Toplam AKTS: 30
4. Sınıf

2017 - 2018 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ÇEKO703 İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Eğilimler 3 0 5
ÇEKO702 Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri 3 0 5
ÇEKO701 Sosyal Güvenlik Teorisi 3 0 5
ÇEKO704 Uluslararası Sosyal Politika 3 0 5
Seçmeli Çeko 4. sınıf seçmeli() 10
ÇEKO708 İktisat Politikası 3 0 5
ÇEKO709 Türk Vergi Sistemi 3 0 5
Toplam AKTS: 30

2017 - 2018 Bahar Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ÇEKO812 Dünyada ve Türkiyede Sendikacılık 3 0 5
ÇEKO811 Seminer 3 0 5
ÇEKO805 Toplu Pazarlık Ekonomisi 3 0 5
ÇEKO809 Yönetim ve Organizasyon 3 0 5
Seçmeli Çeko 4. sınıf seçmeli() 10
ÇEKO608 Sosyal Refah ve Sosyal Hizmetler 3 0 5
ÇEKO810 Uygulamalı Toplu Pazarlık 3 0 5
Toplam AKTS: 30