Misyon


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Misyonu;

Uluslararası işbirliği kapsamında araştırmalara ve projelere önem veren bir kurum olmak,
Reel ekonominin ihtiyacı olan rekabetçi ve verimliliği yüksek çalışmalara önem veren ve bölgenin kıt kaynaklarını en etkin bir şekilde kullanan bir kurum olmak,
Uluslararası saygınlığı olan kalitesi yüksek ve önemli bir kurum olmak,
Özgür ve analitik düşünebilen, etik ve yaratıcılık nitelikleri yüksek mezunlar yetiştiren bir kurum olmak,
Bölgemizde ve ülkemizde sosyal ve ekonomik işbirliklerini geliştiren ve temin eden bir kurum olmak,
Bölgemiz ve ülkemiz için sektörün ihtiyacı olan nitelikli ve kalifiye meslek mensupları yetiştiren bir kurum olmak.


Vizyon


Disiplinler arası çalışma ve projelere önem veren, ekonomik kalkınma ve verimlilik eksenli bir çalışma ortamı oluşturarak sanayi ve hizmet sektöründeki işletmelere reel girdi ve verimlilik artışı sağlayacak disiplinler arası projeler hayata geçiren, sosyo- ekonomik temelli bilgi üreten ve çevresiyle paylaşarak yaşama uyarlayabilen, ayrıca sorun çözebilen, yaratıcı, katılımcı ve yenilikçi bireyler yetiştiren bir fakülte olmak.