İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Elçileri                                                    

                                                                                           

İİBF Fakülte Kalite Elçisi

Doç.Dr. Çiğdem VATANSEVER

 

  İşletme Bölümü Kalite Elçisi

Araş.Gör. Sevi BALOĞLU

 

 İktisat Bölümü Kalite Elçisi

Araş.Gör. Dr. Ali İLHAN

 

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Kalite Elçisi

Araş.Gör.Serkan ÇELİK

 

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kalite Elçisi

Araş.Gör.Melik KARAGÖZ

 

 Maliye Bölümü Kalite Elçisi

Araş. Gör. Özge Selvi YAVUZ

 

Uluslararası İlişkiler Bölümü Kalite Elçisi

Araş.Gör.Harun KARAGÖL