2022-09-09

Fakültemiz Öğretim Üyelerinin Çalışmaları Emerald Literati Awards Kapsamında Outstanding Paper Ödülü AldıFakültemiz Öğretim Üyelerinin Çalışmaları Emerald Literati Awards Kapsamında Outstanding Paper Ödülü Aldı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Seda Yıldırım; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç.Dr. Seda H. Bostancı (Corresponding Author); İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Durmuş Çağrı Yıldırım ve İktisat Bölümü Doktora Programı Mezunu Dr. Fatma Erdoğan’ın uluslararası hakemli dergi statüsünde olan Higher Education Evaluation and Development dergisindeki “Rethinking mobility of international university students during COVID-19 pandemic” isimli çalışmaları Emerald Publishing Yayınevinin Literati Award Winner 2022 ödülü kapsamında Higher Education Evaluation and Development dergisindeki Outstanding Paper ödülüne layık görülmüştür.

Yayın Atıf Bilgisi: Yıldırım, S., Bostancı, S. H., Yıldırım, D. Ç., & Erdoğan, F. (2021). Rethinking mobility of international university students during COVID-19 pandemic. Higher Education Evaluation and Development. 98-113.

Yayın Linki: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/HEED-01-2021-0014/full/pdf

Öğretim üyelerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.