2019-09-18

Tek Ders Sınav Tarihleri ve Başvuru ŞartlarıTek ders sınavına başvuru yapmak için; 24/09/2019 tarihine kadar aşağıdaki dilekçe formatını doldurarak Fakültemiz Dekanlığına başvurmanız gerekmektedir. Başvurunuzu yaptıktan sonra sınavına gireceğiniz dersin ilgili öğretim üyesi ile iletişim kurarak (Sınav dersliği ve sınav saatini öğreniniz) 30/09/2019 tarihinde Tek Ders Sınavı yapılacaktır.

Tek ders sınav dilekçesi için tıklayınız.

İ.A.E.030. Tek Ders Sınavı İş Akış Süreci

Konu ile ilgili yönetmelik aşağıda sunulmuştur.

 

 

Resmi Gazete Tarihi: 17.09.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28057
 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

 

Sınavlar

MADDE 16

(5) Mezun olması için staj dışında tek dersi kalan öğrencilerin daha sonraki dönemlere ait olan ve bu Yönetmelikte verilen sınav hakkını, bir yarıyılda bir defadan fazla olmamak koşulu ile daha önce kullanabilmelerine, ilgili yönetim kurulu tarafından karar verilebilir. Bir öğrencinin tek ders sınavlarına girebilmesi için, ilgili dersi daha önce almış ve devam şartını sağlamış olması gerekir. Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz. Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Sonuçların değerlendirilmesi ve başarı notu

MADDE 18

3) (Değişik:RG-23/6/2013-28693)(3) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak bütünleme sınavı sonrası, içinde bulunulan yarıyılda kayıt yaptırılan derslerin ortalaması 2.5 ve üzerinde olan öğrenciler DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 2.0 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. İlgili derslerden DD notu ile başarılı sayılmak için; ilgili derslerin bütünleme sınavına girilmesi zorunlu olup; dönem sonu sınavlarında başarı ön şartı olarak aranan 100 üzerinden en az 50 puan alma şartı bu derslerde aranmaz. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde; bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili kurul tarafından belirlenerek ilan edilir. Tek ders sınavlarının sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.