2021-05-05

MAZERET SINAVLARI HAKKINDA DUYURU2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara Sınavlarına sistemsel sorunlar ve mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler; mazeretlerini belgelemek koşuluyla; 7 Mayıs 2021 tarihine kadar iibf@nku.edu.tr adresine mazeret sınavı başvuru dilekçelerini gönderebilirler.

Başvurusu kabul edilen öğrenciler ve mazeret sınavı takvimi ileri ki bir tarihte ayrıca ilan edilecektir.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız...

http://bhi.nku.edu.tr/basinyonetim/resim/images/editorresimleri/2118/files/Mazeret%20S%
C4%B1nav%20Dilek%C3%A7esi.pdf