Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Komisyon Listesi

 

                                           EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONLUKLARI

 

İŞLETME BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Başkanı

Prof.Dr.Süleyman Ahmet MENTEŞ

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Prof.Dr.Murat Selim SELVİ

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Sevi BALOĞLU

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Başkanı

Prof.Dr.Salih ÖZTÜRK

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Coşkun AKDENİZ

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Dr.Ali İLHAN

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Başkanı

Doç.Dr.Hakan CAVLAK

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Emre BAYSOY

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Harun KARAGÖL

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİVE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Başkanı

Prof.Dr.Çiğdem VATANSEVER

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Doç.Dr.Davuthan GÜNAYDIN

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Yelda BEKTAŞ

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

 

MALİYE BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Başkanı

Doç.Dr.Ömer ESEN

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Ferimah YUSUFİ

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Özge Selvi KHAZAEI

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi İdris AKKUZU

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Deniz YETKİN AKER

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Melik KARAGÖZ

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI


 

                                                               STAJ KOMİSYONLUKLARI

İŞLETME BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Staj Komisyon Başkanı

Prof.Dr.Süleyman Ahmet MENTEŞ

Staj Komisyon Üyesi

Prof.Dr.Murat Selim SELVİ

Staj Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Sevi BALOĞLU

Staj Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

Staj Komisyon Üyesi

Bilg.İşlt.Derya ÖZCAN

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Staj Komisyon Başkanı

Prof.Dr.Durmuş Çağrı YILDIRIM

Staj Komisyon Üyesi

Doç.Dr.Emrah İsmail ÇEVİK

Staj Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Dr.Mustafa Uğur MİRASEDOĞLU

Staj Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

Staj Komisyon Üyesi

Bilg.İşlt.Derya ÖZCAN

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Staj Komisyon Başkanı

Doç.Dr.Hakan CAVLAK

Staj Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Emre BAYSOY

Staj Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Şahin GÜRÇAY

Staj Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

Staj Komisyon Üyesi

Bilg.İşlt.Derya ÖZCAN

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİVE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Staj Komisyon Başkanı

Prof.Dr.Çiğdem VATANSEVER

Staj Komisyon Üyesi

Doç.Dr.Davuthan GÜNAYDIN

Staj Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Yelda BEKTAŞ

Staj Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

Staj Komisyon Üyesi

Bilg.İşlt.Derya ÖZCAN

 

MALİYE BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Staj Komisyon Başkanı

Doç.Dr.Ömer ESEN

Staj Komisyon Üyesi

Doç.Dr. Simla GÜZEL

Staj Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Özge Selvi KHAZAEI

Staj Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

Staj Komisyon Üyesi

Bilg.İşlt.Derya ÖZCAN

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Staj Komisyon Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan OĞUZ

Staj Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi İdris AKKUZU

Staj Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Dr.Mustafa DEMİRKOL

Staj Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

Staj Komisyon Üyesi

Bilg.İşlt.Derya ÖZCAN

 

 

 

 

                                                Birim Stratejik Planlama Komisyonu                                              

Başkan

Prof.Dr.Rasim YILMAZ

Üye

Doç.Dr.Çiğdem VATANSEVER

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Fethiye TİLBE

Alt Birim Stratejik Planlama Komisyonu

İşletme

Başkan

Prof.Dr.Süleyman Ahmet MENTEŞ

Üye

Araş.Gör.Sevi BALOĞLU

Üye

Araş.Gör.Dr.Aytaç GÜT

İktisat

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Büşra KARATAŞER

Üye

Araş.Gör.Dr.Çoşkun AKDENİZ

Üye

Araş.Gör.Dr.Ali İLHAN

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Başkan

Doç.Dr.Çiğdem VATANSEVER

Üye

Doç.Davuthan GÜNAYDIN

Üye

Araş.Gör.Yelda BEKTAŞ

Uluslararası İlişkiler

Başkan

Doç.Dr.Hakan CAVLAK

Üye

Doç.Dr. Müzehher YAMAÇ

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Emre BAYSOY

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Başkan

Doç.Dr.Seda Hilmiye BOSTANCI

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan OĞUZ

Üye

Dr.Öğr.Üyesi İdris AKKUZU

Maliye

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Simla GÜZEL

Üye

Doç.Dr.Gamze Yıldız ŞEREN

Üye

Araş.Gör.Özge Selvi YAVUZ

Ön İnceleme Komisyonu

Başkan

Prof.Dr.Ertuğrul Recep ERBAY

Üye

Prof.Dr.Murat ÇETİN

Üye

Doç.Dr.Seda YILDIRIM

İİBF Kalite ve Kariyer Temsilcileri

Birim Temsilcisi

Doç.Dr.Çiğdem VATANSEVER

Maliye

Araş.Gör.Özge Selvi YAVUZ

Uluslararası İlişkiler

Araş.Gör.Harun KARAGÖL

İktisat

Araş.Gör.Dr.Ali İLHAN

İşletme

Araş.Gör.Sevi BALOĞLU

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araş.Gör.Melik KARAGÖZ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Araş.Gör.Serkan ÇELİK

Burs Komisyonu

Başkan

Doç.Dr.Çiğdem VATANSEVER

Üye

Doç.Dr. Müzehher YAMAÇ

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Fethiye TİLBE

Üye

Araş.Gör.Dr.Aytaç GÜT

Dış İliş.ERASMUS Koordinatörlüğü

Birim Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Deniz YETKİN AKER

Maliye

Doç.Dr.Simla GÜZEL

İktisat

Araş.Gör.Deniz Ece DALGIÇ

Uluslararası İlişkiler

Araş.Gör.Harun KARAGÖL

 İşletme

Araş.Gör.Dr.Aytaç GÜT

Çalışma Ekonomisi ve End.İlişkiler

Dr.Öğr.Üyesi Yelda BEKTAŞ

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araş.Gör.Melik KARAGÖZ

Mevlana Koordinatörlüğü

Birim Koordinatörü

Doç.Dr.Müzehher YAMAÇ

Maliye

Doç.Dr.Simla GÜZEL

Uluslararası İlişkiler

Doç.Dr.Halit Burç AKA

İktisat

Dr.Öğr.Üyesi Büşra KARATAŞER

İşletme

Arş.Gör.Dr.Aytaç GÜT

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araş.Gör.Dr.Mustafa DEMİRKOL

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Dr.Öğr.Üyesi Yelda BEKTAŞ

Farabi Koordinatörlüğü

Birim Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Lütfü ŞİMŞEK

Maliye

Doç.Dr.Simla GÜZEL

Uluslararası İlişkiler

Araş.Gör.Harun KARAGÖL

İktisat

Dr.Öğr.Üyesi Çoşkun AKDENİZ

İşletme

Araş.Gör.Dr.Aytaç GÜT

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araş.Gör.Dr. Mustafa DEMİRKOL

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Dr.Öğr.Üyesi Yelda BEKTAŞ

Fakülte Dergisi

Genel Yayın Editörü

Doç.Dr.Ömer ESEN

Fakülte Kariyer ve Araştırma Birim Sorumlusu

Birim Sorumlusu

Doç.Dr.Çiğdem VATANSEVER

Fakülte Spor Sorumlusu

Fakülte Spor Sorumlusu

Araş.Gör.Dr. Aytaç GÜT

Fakülte Spor Sorumlusu

Araş.Gör.Dr. Mustafa DEMİRKOL

Fakülte Spor Sorumlusu

Araş.Gör.Özge Selvi YAVUZ

Fakülte  Engelli Öğrenci Komisyonu

Dekan

Prof.Dr.Rasim YILMAZ

İktisat

Araş.Gör.Mustafa Uğur MİRASEDOĞLU

İşletme

Araş.Gör.Sevi BALOĞLU

Maliye

Araş.Gör.Özge Selvi YAVUZ

Çalışma Ekonomisi ve End.İlişkiler

Araş.Gör.Serkan ÇELİK

Uluslararası İlişkiler

Araş.Gör.Harun KARAGÖL

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araş.Gör.Dr. Mustafa DEMİRKOL