Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Komisyon Listesi

 

                         BÖLÜM EĞİTİM ÖĞRETİM KOMİSYONLUKLARI

 

İŞLETME BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Başkanı

Prof.Dr.Süleyman Ahmet MENTEŞ

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Prof.Dr.Murat Selim SELVİ

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Dr.Sevi BALOĞLU SEVİNÇ

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

 İKTİSAT BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Başkanı

Prof.Dr.Ertuğrul Recep ERBAY

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Doç.Dr.Coşkun AKDENİZ

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Dr.Ali İLHAN

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Başkanı

Doç.Dr.Müzehher YAMAÇ

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Doç.Dr.Emre BAYSOY

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Harun KARAGÖL

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

 ÇALIŞMA EKONOMİSİVE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Başkanı

Prof.Dr.Çiğdem VATANSEVER

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Doç.Dr.Davuthan GÜNAYDIN

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Dr.Yelda BEKTAŞ

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

MALİYE BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Başkanı

Doç.Dr.Gamze Yıldız ŞEREN

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Doç.Dr.Ferimah YUSUFİ

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Özge Selvi KHAZAEI

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi İdris AKKUZU

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Doç.Dr.Deniz YETKİN AKER

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Dr.Mustafa DEMİRKOL

Bölüm Eğitim Öğretim Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

 

 

 STAJ KOMİSYONLUKLARI

İŞLETME BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Staj Komisyon Başkanı

Prof.Dr.Süleyman Ahmet MENTEŞ

Staj Komisyon Üyesi

Prof.Dr.Murat Selim SELVİ

Staj Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Dr.Sevi BALOĞLU SEVİNÇ

Staj Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

Staj Komisyon Üyesi

Bilg.İşlt.Derya ÖZCAN

 

İKTİSAT BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Staj Komisyon Başkanı

Prof.Dr.Ertuğrul Recep ERBAY

Staj Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Dr.Ali İLHAN

Staj Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Mustafa Uğur MİRASEDOĞLU

Staj Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

Staj Komisyon Üyesi

Bilg.İşlt.Derya ÖZCAN

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Staj Komisyon Başkanı

Doç.Dr.Müzehher YAMAÇ

Staj Komisyon Üyesi

Doç.Dr.Emre BAYSOY

Staj Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Şahin GÜRÇAY

Staj Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

Staj Komisyon Üyesi

Bilg.İşlt.Derya ÖZCAN

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİVE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Staj Komisyon Başkanı

Prof.Dr.Çiğdem VATANSEVER

Staj Komisyon Üyesi

Doç.Dr.Davuthan GÜNAYDIN

Staj Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Dr.Yelda BEKTAŞ

Staj Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

Staj Komisyon Üyesi

Bilg.İşlt.Derya ÖZCAN

 

MALİYE BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Staj Komisyon Başkanı

Doç.Dr.Gamze Yıldız ŞEREN

Staj Komisyon Üyesi

Doç.Dr. Ömer ESEN

Staj Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Özge Selvi KHAZAEI

Staj Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

Staj Komisyon Üyesi

Bilg.İşlt.Derya ÖZCAN

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Görevi

Adı Soyadı

Staj Komisyon Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan OĞUZ

Staj Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi İdris AKKUZU

Staj Komisyon Üyesi

Arş.Gör.Dr.Mustafa DEMİRKOL

Staj Komisyon Üyesi

Şube Müdürü Emine KAFALI

Staj Komisyon Üyesi

Bilg.İşlt.Derya ÖZCAN

 

      Birim Stratejik Planlama Komisyonu                                              

Başkan

Prof.Dr.Rasim YILMAZ

Üye

Prof.Dr.Çiğdem VATANSEVER

Üye

 

                                           Alt Birim Stratejik Planlama Komisyonu

İşletme

Başkan

Prof.Dr.Süleyman Ahmet MENTEŞ

Üye

Araş.Gör.Dr.Sevi BALOĞLU SEVİNÇ

Üye

Araş.Gör.Dr.Aytaç GÜT

İktisat

Başkan

Doç.Dr.Büşra KARATAŞER

Üye

Doç.Dr.Çoşkun AKDENİZ

Üye

Araş.Gör.Dr.Ali İLHAN

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Başkan

Prof.Dr.Çiğdem VATANSEVER

Üye

Doç.Dr.Davuthan GÜNAYDIN

Üye

Araş.Gör.Dr.Yelda BEKTAŞ

Uluslararası İlişkiler

Başkan

Doç.Dr. Müzehher YAMAÇ

Üye

Doç.Dr.Hakan CAVLAK

Üye

Doç.Dr.Emre BAYSOY

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Başkan

Doç.Dr.Seda Hilmiye BOSTANCI

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan OĞUZ

Üye

Dr.Öğr.Üyesi İdris AKKUZU

Maliye

Başkan

Doç.Dr.Simla GÜZEL

Üye

Doç.Dr.Gamze Yıldız ŞEREN

Üye

Araş.Gör.Özge Selvi KHAZAEI

                                                      Ön İnceleme Komisyonu

Başkan

Prof.Dr.Ertuğrul Recep ERBAY

Üye

Prof.Dr.Murat ÇETİN

Üye

Doç.Dr.Seda YILDIRIM

                                                 İİBF Kalite ve Kariyer Temsilcileri

Birim Temsilcisi

Prof.Dr.Çiğdem VATANSEVER

Maliye

Araş.Gör.Özge Selvi KHAZAEI

Uluslararası İlişkiler

Araş.Gör.Harun KARAGÖL

İktisat

Araş.Gör.Dr.Ali İLHAN

İşletme

Araş.Gör.Dr.Sevi BALOĞLU SEVİNÇ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araş.Gör.Dr.Mustafa DEMİRKOL

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Araş.Gör.Serkan ÇELİK

                                                            Burs Komisyonu

Başkan

Prof.Dr.Çiğdem VATANSEVER

Üye

Doç.Dr. Müzehher YAMAÇ

Üye

 

Üye

Araş.Gör.Dr.Aytaç GÜT

                                                  Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Birim Koordinatörü

Doç.Dr.Deniz YETKİN AKER

Maliye

Araş.Gör.Özge Selvi KHAZAEI

İktisat

Araş.Gör.Mustafa Uğur MİRASEDOĞLU

Uluslararası İlişkiler

Araş.Gör.Şahin GÜRÇAY

 İşletme

Araş.Gör.Dr.Aytaç GÜT

Çalışma Ekonomisi ve End.İlişkiler

Arş.Gör.Dr.Yelda BEKTAŞ

 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr.Öğr.Üyesi Fatih TUNA
Arş.Gör.Dr.Mustafa DEMİRKOL

                                                       Mevlana Koordinatörlüğü

Birim Koordinatörü

Doç.Dr.Müzehher YAMAÇ

Maliye

Doç.Dr.Simla GÜZEL

Uluslararası İlişkiler

Doç.Dr.Halit Burç AKA

İktisat

Doç.Dr.Büşra KARATAŞER

İşletme

Arş.Gör.Dr.Aytaç GÜT

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araş.Gör.Dr.Mustafa DEMİRKOL

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Arş.Gör.Dr.Yelda BEKTAŞ

                                                        Farabi Koordinatörlüğü

Birim Koordinatörü

Dr.Öğr.Üyesi Lütfü ŞİMŞEK

Maliye

Doç.Dr.Simla GÜZEL

Uluslararası İlişkiler

Araş.Gör.Harun KARAGÖL

İktisat

Doç.Dr.Çoşkun AKDENİZ

İşletme

Araş.Gör.Dr.Aytaç GÜT

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araş.Gör.Dr. Mustafa DEMİRKOL

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler

Arş.Gör.Dr.Yelda BEKTAŞ

                                                              Fakülte Dergisi

Genel Yayın Editörü

Doç.Dr.Ömer ESEN

                                       Fakülte Kariyer ve Araştırma Birim Sorumlusu

Birim Sorumlusu

Prof.Dr.Çiğdem VATANSEVER

                                                        Fakülte Spor Sorumlusu

Fakülte Spor Sorumlusu

Araş.Gör.Dr. Aytaç GÜT

Fakülte Spor Sorumlusu

Araş.Gör.Dr. Mustafa DEMİRKOL

Fakülte Spor Sorumlusu

Araş.Gör.Özge Selvi YAVUZ KHAZAEI

                                                Fakülte  Engelli Öğrenci Komisyonu

Dekan

Prof.Dr.Rasim YILMAZ

İktisat

Araş.Gör.Mustafa Uğur MİRASEDOĞLU

İşletme

Araş.Gör.Dr.Sevi BALOĞLU SEVİNÇ

Maliye

Araş.Gör.Özge Selvi YAVUZ KHAZAEI

Çalışma Ekonomisi ve End.İlişkiler

Araş.Gör.Serkan ÇELİK

Uluslararası İlişkiler

Araş.Gör.Harun KARAGÖL

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Araş.Gör.Dr. Mustafa DEMİRKOL

 


              İİBF  Birim İç Değerlendirme  Komisyonu

Görevi

Adı-Soyadı

İİBF Birim İç Değerlendirme Komisyon Başkanı

Prof.Dr.Rasim YILMAZ
Dekan V.

İİBF Birim İç Değerlendirme Komisyon Üyesi

Doç.Dr.Müzehher YAMAÇ
Dekan Yardımcısı

İİBF Birim İç Değerlendirme Komisyon Üyesi


Dekan Yardımcısı

İİBF Birim İç Değerlendirme Komisyon Üyesi

Prof.Dr.Ahmet KUBAŞ
İşletme Bölüm Başkanı

İİBF Birim İç Değerlendirme Komisyon Üyesi

Prof.Dr.Ertuğrul Recep ERBAY
İktisat Bölüm Başkanı

İİBF Birim İç Değerlendirme Komisyon Üyesi

Prof.Dr.Ayşe TEKDAL FİLDİŞ
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan V.

İİBF Birim İç Değerlendirme Komisyon Üyesi

Prof.Dr.Çiğdem VATANSEVER
Çalışma Ekonomisi ve End.İlişkiler Bölüm Başkanı

İİBF Birim İç Değerlendirme Komisyon Üyesi

Doç.Dr.Seda Hilmiye BOSTANCI
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan V.

İİBF Birim İç Değerlendirme Komisyon Üyesi

Doç.Dr.Simla GÜZEL
Maliye Bölüm Başkanı

 

                                 İİBF  İç ve Dış Paydaş Katılımı İzleme ve Değerlendirme  Komisyonu

Görevi

Adı-Soyadı

İİBF Birim İç  ve Dış Paydaş İzleme ve Değerlendirme Komisyon Başkanı

Doç.Dr.Müzehher YAMAÇ
Dekan Yardımcısı

İİBF Birim İç  ve Dış Paydaş İzleme ve Değerlendirme Komisyon Üyesi

Prof.Dr.Ayşe TEKDAL FİLDİŞ
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan V.

İİBF Birim İç  ve Dış Paydaş İzleme ve Değerlendirme Komisyon Üyesi

Prof.Dr.Süleyman Ahmet MENTEŞ
İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı

İİBF Birim İç  ve Dış Paydaş İzleme ve Değerlendirme Komisyon Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Ertuğrul Üstün GEYİK
İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı

İİBF Birim İç  ve Dış Paydaş İzleme ve Değerlendirme Komisyon Üyesi

Doç.Dr.Simla GÜZEL
Maliye Bölüm Başkanı

İİBF Birim İç  ve Dış Paydaş İzleme ve Değerlendirme Komisyon Üyesi

Dr.Öğretim Üyesi Denizcan KUTLU
Çalışma Ekonomisi ve End.İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı

İİBF Birim İç  ve Dış Paydaş İzleme ve Değerlendirme Komisyon Üyesi

Dr.Öğretim Üyesi İdris AKKUZU
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı

 

                                        İİBF Uluslararasılaşma ve  İzleme ve Değerlendirme  Komisyonu

Görevi

Adı-Soyadı

İİBF Uluslararasılaşma ve  İzleme ve Değerlendirme  Komisyonu Başkanı

Doç.Dr.Deniz YETKİN AKER
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü Öğretim Üyesi

İİBF Uluslararasılaşma ve  İzleme ve Değerlendirme  Komisyonu Üyesi

Araş.Gör.Dr.Mustafa DEMİRKOL
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Öğretim Elemanı

İİBF Uluslararasılaşma ve  İzleme ve Değerlendirme  Komisyonu Üyesi

AraşGör.Sevi BALOĞLU SEVİNÇ
İşletme Bölümü Öğetim Elemanı

İİBF Uluslararasılaşma ve  İzleme ve Değerlendirme  Komisyonu Üyesi

 Araş.Gör.M.Uğur MİRASEDOĞLU
İktisat Bölümü Öğretim Elemanı

İİBF Uluslararasılaşma ve  İzleme ve Değerlendirme  Komisyonu Üyesi

Araş.Gör.Özge Selvi KHAZAEI
Maliye Bölümü Öğretim Elemanı 

İİBF Uluslararasılaşma ve  İzleme ve Değerlendirme  Komisyonu Üyesi

Araş.Gör.Dr.Yelda BEKTAŞ
Çalışma Ekonomisi ve End.İlişkiler
Bölümü Öğretim Elemanı 

İİBF Uluslararasılaşma ve  İzleme ve Değerlendirme  Komisyonu Üyesi

Araş.Gör.Şahin GÜRÇAY
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Elemanı