Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM            Yrd. Doç. Dr. Nüket Kırcı ÇEVİK

                     Dekan Yardımcısı                                       Dekan Yardımcısı