Doç. Dr. DURMUŞ ÇAĞRI YILDIRIM                     Yrd. Doç. Dr. NÜKET KIRCI ÇEVİK

                               Dekan Yardımcısı                                                   Dekan Yardımcısı 

                                     (İdari İşler)                                                            (Akademik İşler)