Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM            

                     Dekan Yardımcısı