İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kalite Elçileri                                                    

 

                                                                                           

İİBF Fakülte Kalite Elçisi

Dr.Öğr.Üyesi Nuket KIRCI ÇEVİK

 

 

 

 

 

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Kalite Elçisi

Araş.Gör.Harun KARAGÖL

 

İİBF İşletme Bölümü Kalite Elçisi

Araş.Gör. Sevi BALOĞLU

 

İİBF İktisat Bölümü Kalite Elçisi

Araş.Gör.Ali İLHAN

 

İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Kalite Elçisi

Araş.Gör.Serkan ÇELİK

 

İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kalite Elçisi

Araş.Gör.Melik KARAGÖZ

 

İİBF Maliye Bölümü Kalite Elçisi

Dr.Öğr.Üyesi Gamze Yıldız ŞEREN KURULAR