2021-07-16

BAHAR Dönemi TEK DERS ÖĞRENCİ SINAV LİSTESİİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR TEK DERS KALAN ÖĞRENCİLERİN SINAV LİSTESİ'Nİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

http://bhi.nku.edu.tr/basinyonetim/resim/images/editorresimleri/2118/files/%C4%B
0KSAD%C4%B0%20VE%20%C4%B0DAR%C4%B0%20B%C4%B0L%C4%B0MLER
%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%202020-2021%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20
BAHAR%20D%C3%96NEM%C4%B0%20TEK%20DERS%20KALAN%20%C3%96%C
4%9ERENC%C4%B0LER%C4%B0N%20SINAV%20L%C4%B0STES%C4%B0%20(1).pdf