2021-11-30

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Mazeret Sınav Listesi 

 

 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara SInavlarına mazeretleri nedeni ile katılamayan öğrencilerin mazeret sınavları 06.12.2021 - 10.12.2021 tarihleri arasında Ders Sorumlusu Öğretim Üyesinin Belirlediği Saatte ve ders sorumlusu öğretim üyesi odasında yapılacaktır..

Sınav Listesini görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayınız..!!

 

http://bhi.nku.edu.tr/basinyonetim/resim/images/editorresimleri/2118/files/%C4%
B0KT%C4%B0SAD%C4%B0%20VE%20%C4%B0DAR%C4%B0%20B%C4%B0L
%C4%B0MLER%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%202021-2022%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M
%20BAHAR%20D%C3%96NEM%C4%B0%20ARA%20SINAV%20MAZERET%20
SINAV%20L%C4%B0STES%C4%B0(3).pdf