Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

Hazırlık

1. Sınıf

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

Türkçe Dil Hazırlık