İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU LİSTESİ

Adı Soyadı

İSG Kur. H. Yönt. 6./1.Madde

e-mail

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

Dekan (a)

rasimyilmaz@nku.edu.tr

Nasrullah Ayaz KARABULUT

İş Güvenliği Uzmanı (b)

nakarabulut@nku.edu.tr

Dr. Türkan HASTÜRK

İşyeri Hekimi (c)

thasturk@nku.edu.tr

Refiye GÜMÜŞ

Fakülte Sekreteri (ç)

rgumus@nku.edu.tr

 

Sivil Savunma Uzm./Amiri (d)

……….@nku.edu.tr

Prof.Dr.Çiğdem VATANSEVER Öğretim Üyesi/Görevlisi (e) cvatansever@nku.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Denizcan KUTLU

Öğretim Üyesi/Görevlisi… (e)

dkutlu@nku.edu.tr

Bilg.İşlt.Gökhan AKDAY

Çalışan Temsilcisi (f)

gakday@nku.edu.tr
 

İSG RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ LİSTESİ

Adı Soyadı

İSG Kur. H. Yönt. 6./1.Madde

e-mail

Prof. Dr. Rasim YILMAZ

Dekan (a)

rasimyilmaz@nku.edu.tr

Nasrullah Ayaz KARABULUT

İş Güvenliği Uzmanı (b)

nakarabulut@nku.edu.tr

Dr. Türkan HASTÜRK

İşyeri Hekimi (c)

thasturk@nku.edu.tr

Bilg.İşlt.Gökhan AKDAY

Çalışan Temsilcisi (f)

gakday@nku.edu.tr

Büro Personeli Adem YAVŞAN Büro Personeli ayavsan@nku.edu.tr
 

Tolga ÖZDEMİR

Destek Elemanı

tozdemir@nku.edu.tr

Recep ÖZEN

Destek Elemanı

rozen@nku.edu.tr

Prof.Dr.Çiğdem VATANSEVER Öğretim Üyesi/Görevlisi (e) cvatansever@nku.edu.tr
 

Dr.Öğr.Üyesi Denizcan KUTLU

Öğretim Üyesi/Görevlisi… (e)

dkutlu@nku.edu.tr

Refiye GÜMÜŞ

Fakülte Sekreteri

rgumus@nku.edu.tr

 


 

İSG Acil Durum Ekibi

Söndürme

Kurtarma

Koruma

İlk Yardım

      Prof.Dr.Çiğdem VATANSEVER  

Destek Personeli Tolga ÖZDEMİR

Doç.Dr.Davuthan GÜNAYDIN

Arş.Gör.Mustafa DEMİRKOL

Fak.Sek. Refiye GÜMÜŞ

Destek Personeli Recep ÖZEN

Arş.Gör.Harun KARAGÖL

Arş.Gör.Şahin GÜRÇAY

Bilg.İşlt. Gökhan AKDAY

Büro Personeli
Adem YAVŞAN

Arş.Gör.Serkan ÇELİK

Arş.Gör.Mustafa Uğur MİRASEDOĞLU

Büro Personeli Adem YAVŞAN