2021-05-31

İİBF 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınav ProgramıİİBF 2020-2021 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınav Programı için tıklayınız...

http://bhi.nku.edu.tr/basinyonetim/resim/images/editorresimleri/211
8/files/%C4%B0%C4%B0BF%202020-2021%20Bahar%20Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1%20D%C3%B
6nem%20Sonu%20S%C4%B1nav%20Program%C4%B1(2).pdf