2020-12-28

İİBF ÖĞRENCİLERİNE DUYURU..!!İkili kültürel anlaşmalar kapsamında Wietnam ve Honkong tarafınca 2021-2022 akademik yılı için Hükümetimiz emrine  burslar tahsis edilmiştir.Wietnam Thai Nguyen Üniversitesi tarafından Lisans alanında çevre bilimleri ve gıda teknolojisi üzerine, Yüksek Lisans alanında ise Tarım Ekonomisi ve Çevre bilimleri üzerine burslar verilmektedir. Honkong Baptist Üniversitesince ise "İnternational Postgraduate Scholarships (IPS)" bursu kapsamında 1 yıl süreli yüksek lisans eğitimi sağlanmaktadır. burslar muhasebe, insan kaynakları, finans, ekonomi, yönetim, veri analizi alanlarında verilmektedir.

 
Bahse konu burs'a ilişkin diğer detaylar için

http://abdigm.meb.gov.tr/www/yabanci-hukmet-ozel-burslari/icerik/78 adresinde ilan edilmiştir.