2020-12-28

İİBF ÖĞRENCİLERİNE DUYURU..!!İkili kültürel anlaşmalar kapsamında Macaristan Hükümetince 2021-2022 akademik yılı için burslar tahsis edilmiştir.Burs kapsamında 40 lisans, 65 yüksek lisans, 40 doktora ve 5 kısa dönemli araştırma bursu olmak üzere toplam 150 adet burs verilecektir.Adaylar 15 ocak 2021 tarihine kadar burs'a başvuru yapabileceklerdir. 

Bahse konu burs'a ilişkin diğer detaylar için

http://abdigm.meb.gov.tr/www/2021-2022-hukmet-burslari/icerik/1490 adresinde ilan edilmiştir.