İİBF Toplulukları

 

 

1-İktisat Topluluğu

Başkan:Haydar Kemal ATİK

GSM:05418189250

e-mail:haydarkemalatik@icloyd.com

Koordinatör:Arş.Gör.Dr.Ali İLHAN

2-İşletme ve Girişimcilik Topluluğu

Başkan:Eray Furkan ASLAN

GSM:05301723618

e-mail:efurkanaslan.tr@gmail.com

Koordinatör:Arş.Gör.Dr.Aytaç GÜT

3-Maliye Topluluğu

Başkan:Ezgi ECEMİŞ

GSM:05378688573

e-mail: ezgiecemis34@gmail.com

Koordinatör:Doç.Dr.Gamze Yıldız ŞEREN

4-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu

Başkan:Ezgi ÖZDEMİR

GSM:05388754854

e-mail:ezgiozdemir36@gmail.com

Koordinatör:Dr.Öğr.Üyesi İdris AKKUZU

5-Uluslararası İlişkiler Topluluğu

Başkan:Zeynel Uygar GÜREL

GSM:05303251258

e-mail:zekosero1207@gmail.com

Koordinatör:Dr.Öğr.Üyesi Gökmen KANTAR

6-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Topluluğu

Başkan:ÖzgeKAYABAŞI

GSM:05524149048

e-mail:12007103903@nku.edu.tr

Koordinatör:Prof.Dr.ÇiğdemVATANSEVER