2016-03-14

Yeni Dünya, Yeni Türkiye, Yeni Anayasa Konferansı VerildiÜniversitemiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi' nin düzenlemiş olduğu; Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Özlem Zengin ve Dr. Cemil Ertem’in konuşmacı olarak katıldığı “Yeni Dünya, Yeni Türkiye, Yeni Anayasa” Konferansı verildi.

Üniversitemiz Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Fevzi Büyüktümtürk, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, AK Parti İl Başkanı Ahmet Akçay, Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şefik Kurultay, Prof. Dr. M. İhsan Soysal, Prof. Dr. İsmail Yılmaz, kamu-kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademik personelimiz, öğrencilerimiz ve vatandaşlar katıldı.

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ensar Nişancı’nın moderatör olarak katıldığı konferansta Dekan Nişancı, “Bugün burada bildiğiniz üzere Yeni Dünya, Yeni Türkiye, Yeni Anayasa konusunu içeren bir toplantı yapacağız. Hepimiz biliyoruz ki bugün dünya tarihi anlar yaşıyor, tarihi andan kastımız nadiren gerçekleşen kırılma anlarını ifade ediyor. Bugün yerel düzeyde Türkiye açısından baktığımız vakit, bölgesel olarak Avrupa, Ortadoğu açısından baktığımızda ve global düzeyde dünya açısından baktığımızda çok önemli değişikliklerin ve dinamiklerin devreye girdiği aralıktan geçtiğimizi ve  dünyanın ağırlık merkezinin batıdan doğuya doğru kaydığını söyleyebiliriz. Kayacağı önemli noktalardan bir tanesi Türkiye olması gerektiğini düşünenlerdenim, Türkiye'nin böyle bir potansiyeli de var. Sadece bugünün parametreleri açısından değil de tarihi dinamikler açısından baktığımızda Türkiye'nin esasen benzer gelişmeleri yaşadığı aralıklardan en iyi tanımlayan dönemin bir tanesi Tanzimat’tır. Tanzimat tüm Osmanlının global düzeydeki gelişmelere iyi bir cevap olarak da okunabilir. Bugün yeni bir Tanzimat evresinden geçiyoruz ve ona şahitlik ediyoruz. Ama farklı bir şekilde ona şahitlik ediyoruz. Türkiye bu döneme güçlü olma özelliği ile girme şansına sahiptir. Fakat Türkiye'nin bunu gerçekleştirebilmesi için kendi içinde de Tanzimatlar yapması gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Dr. Cemil Ertem, "Bütün Yüzyıllar özellikle 17. Yy’dan başlamak üzere bütün yüzyılların ilk çeyreğinde her şey olup bitmiştir. Yani o yüzyılın nasıl geçeceği o yüzyılın başında belirlenmiş. 20. Yy’a baktığımızda ilk çeyreğinde dünya savaşı, üç büyük imparatorluğun çökmüş olması ve beraberinde ulus devletlerin ortaya çıkması ile aslında o yüzyılın nasıl geçeceği belirlenmiştir. 21. Yy’da da 2023 yılına gelmeden Türkiye'nin nasıl bir konumda olacağı belirlenmiş olacak. Yaşadığımız günler çok önemli ve tarihi günlerdir” dedi. Ertem, konuşmasında 21. Yy’da yaşanan önemli geçişlerden ve bu geçişlerin neler olduğundan, Osmanlı İmparatorluğunun parçalanma sürecinde neler yaşadığı, neler kaybettiği ve günümüzde nereye doğru yol aldığımızdan, 2008 krizi ile 1929 krizinin farkından, 2008 krizinin süreci değiştiren ekonomik, sosyal ve siyasal kriz olmasından, doğu kalkınmasının ne olduğu ve Türkiye’nin buradaki yerinden ve bu anlamda Başkanlık sistemine nasıl bakmamız gerektiği ile ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin ise, “2010’dan itibaren en çok duyduğumuz kavram hukuk kavramıdır. 2010’dan itibaren hukuk temelli sorunlar yaşandığından bugün Anayasa tartışmaları yapılmaktadır. Dünyanın her yerinde yapılan Anayasalar bir darbenin sonucunda halkın %90’ının onayladığı Anayasalar olmuştur. Anayasa bizim içindir. Sıradan bir vatandaş alıp okuduğunda anlayabileceği yalınlıktadır. Anayasa Mahkememizin 367 kararı vardır, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ten sonra 6 ay Cumhurbaşkanı seçilemedi ve bu durum Türkiye'yi o yıllarda darbeye götürdü. 1982 Anayasası ile 101 maddelik Cumhurbaşkanı seçme yasası oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül seçilinceye kadar bu madde uygulandı, hiçbir sorun da yaşanmadı. 367 krizi ile sorunlar yaşandı. Bu durum bizi Cumhurbaşkanı seçme ile ilgili değişiklik yapmaya götürdü. Bizler sadece kelimelerine itimat edeceğimiz, nerde nasıl ne zaman ne olacağından emin olacağımız, herkese aynı mesafede olan Anayasamız olsun istiyoruz. bu Anayasa ile değişiklik ülkemizin isteğidir. Bugün hiçbir siyasi parti de ben Anayasayı değiştirmek istemiyorum demiyor. Başkanlık Sistemi ise önceden beri konuşulan bir konu idi. Bizim düşüncemiz iki sandık olsun, birinden yürütmeyi seçelim, birinden başkanı seçelim. Böyle olduğunda hukuki anlamda herkes daha güvenli olacak ve güçlü bir denetim mekanizması olacaktır” dedi.

Konferans, katılımcıların Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Özlem Zengin ve Dr. Cemil Ertem’e yönelttiği soruların cevaplanmasının ardından Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün tarafından Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarına plaket takdimi ile son buldu.