2015-10-06

Namık Kemal Üniversitesi 2015-2017 Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi ve EsaslarıNamık Kemal Üniversitesi

2015-2017 Öğrenci Konseyi

Seçim Takvimi ve Esasları

Seçim takviminin duyurulması

06 Ekim 2015

Adaylık başvuruları

 06 Ekim 2015- 12 Ekim 2015

Adayların seçim kampanyaları

13 Ekim -16 Ekim 2015

Birinci tur

19 Ekim 2015

İkinci tur

20 Ekim 2015

Üçüncü tur

21 Ekim 2015

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO Öğrenci Temsilcisi Seçimi

22 Ekim 2015

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Konseyi Kurultayı

   -

 

 -Seçimden en az bir hafta önce adaylık ilan edilmiş olmalı. Başkan adayları adaylığını dekanlığa dilekçe vererek bildirmesi hususunda.

 

-Seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütülebilir.

 

- Bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcileri bir defaya mahsus 2 yıl süre için seçilir.

 

-Fakülte, Meslek Yüksekokulu  ve Enstitülerde her bir bölüm/program/anabilim dalı için seçilen temsilciler bir araya gelerek 2 yıl için Birim Öğrenci Temsilcisini seçer. Seçimde salt çoğunluk aranır.

 

- Bölüm/program/anabilim dalı temsilcileri ile birim öğrenci temsilcilerinin 2 yıllık süre dolmadan herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları halinde ilgili akademik birimin tespit edeceği seçim takvimi çerçevesinde seçim yenilenir ve kalan süre için temsilci seçilir.

 

- Birinci tur seçimlerde,  seçimin yapıldığı Bölüm/program/anabilim dalı kayıtlı öğrencilerinin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ının, ikinci turda en az %50’sinin seçime katılması şarttır.  Üçüncü turda katılma şartı aranmaz. İlk iki tur seçimlerde salt çoğunluğun oyunu, üçüncü turda en çok oyu alan aday iki yıl için Öğrenci Temsilcisi seçilir.

 

- Tüm turlarda oy kullanabilecek toplam öğrenci sayısı, oy kullanan öğrenci sayısı ve kazanan adaylar ile aldıkları oy sayılarına ilişkin bilgiler tutanak halinde Rektörlüğe gönderilir.