2014-11-06

MAZERET SINAVI 8-12 ARALIK 2014 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR!Resmi Gazete Tarihi: 17.09.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28057

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

 

MADDE 16 

(2) Bir dersin her yarı yılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, her yarıyılın başladığı günü otuz gün içinde Dekan veya Müdür tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde bir sınıfa ait en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak, ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır.