2018-06-06

ÜNİVERSİTEMİZ YAZ OKULU UYGULAMA YÖNERGESİ YAYINLANDIYaz okulundan ders alabilmek için gerekli şartlar;

- Yaz okulunda bir yaz döneminde en fazla 3 ders alınabilir.

Dersin içeriğinin en az %70’inin uygun olması.

Ders kredisinin veya AKTS' nin eşit veya yüksek olması.

- Yaz Okulundan ders alınabilmesi için, yaz öğretimin verildiği üniversitenin ilgili bölümüne ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına (LYS Puanına) eşit veya yüksek olması gerekir.

- Dekanlığımıza dileçe ile başvurulur, Onaylı ders içeriği ve iki üniversitenin ilgili yıldaki bölüm taban puanlarını gösteren belegeleri de dilekçe ekine koyunuz.

!Dilekçe için tıklayınız.

 

 

Öğrencilerimiz güz ve bahar dönemlerinde başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersleri yaz okulundan alabilirler.

Ayrıntılı bilgi için Üniversitemiz Yaz Okulu Uygulama Yönergesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından inceleyebilirisiniz.