2016-01-19

Fakültemize alınacak olan Araş. Gör. Ön değerlendirme sonuçları. 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

Uluslararası İlişkiler ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız.