2015-06-10

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi BÜTÜNLEME MAZERET SINAVI 20-24 TEMMUZ 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR!Resmi Gazete Tarihi: 17.09.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28057
 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Esaslar

 

Sınavlar

MADDE 16

(4) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girme hakkı kazanan, ancak bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz giremeyen öğrenciler ile girdiği halde başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları yarıyıl/yılsonu sınavlarından en az onbeş gün sonra yapılır. İlgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeniyle bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler, sınavların bitiminden itibaren bir hafta sonra yapılacak mazeret sınavlarına katılır. Sağlık nedeniyle Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kurumlarından alınmış olan sağlık raporları ilgili yönetim kurulunun onayına sunulur.